Inscripcions – Formulari

El II Fòrum Indústria 4.0 es celebrarà l’1 de juny a l’Espai Endesa (Roger de Flor 38-52, Barcelona).

L’accés és gratuït, però cal una inscripció prèvia.

 

Per raons de seguretat, l'accés al recinte es permet només a persones identificades

De conformitat amb allò previst a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals facilitades són confidencials i passaran a formar part del fitxer denominat “COMISSIÓ 4.0” del COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC), que es trova degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La finalitat de la inclusió de les seves dades personals en aquest fitxer és la gestió de les activitats que organitza la COMISSIÓ 4.0. Tenint en compte que la Comissió és conjunta amb el Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports, Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, l’informem que les seves dades personals seran cedides a les referides entitats per gestionar la COMISSIÓ 4.0. Mitjançant l’emplenament i enviament del present formulari, vostè autoritza expressament l’esmentada cessió i l’enviament de comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb les activitats organitzades o gestionades per l’esmentada Comissió.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació reconeguts per la LOPD, així com revocar el seu consentiment respecte l’enviament de comunicacions promocionals o informatives, adreçant una sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI (o document identificatiu equivalent), a la seu del COEIC, situada a Via Laietana, núm. 39, de Barcelona (08003), o bé a l’adreça de correu electrònic lopd@juridic.eic.cat.